Home

Met veel plezier heb ik aan mooie projecten mogen werken desalniettemin heb ik besloten om mijn carrière een andere richting te geven. Sinds mei 2018 ben ik als projectleider vastgoed gestart bij Reinaerde. Een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat mij betreft is het leven is lang genoeg om ook een ander pad te bewandelen. Mijn huidige werkzaamheden voor Reinaerde sluiten aan bij mijn werk als architect en gelijker tijd biedt het ook een verdieping en uitbreiding van mijn expertise. Ik kijk terug op een mooie periode waaraan ik fijne contacten heb over gehouden.