En Passant: Kiosk

Samen met Jacques Beljaars werk ik momenteel aan een onderzoek naar de stedelijke verkoopkiosk in de Nederlandse openbare ruimte. Naast architectonische en beleidsmatige aspecten zal i.s.m. studenten van de UvA aan de hand van concrete casestudies onderzoek worden gedaan naar de veronderstelde bijdrage van de plaatselijke kiosk aan de levendigheid en veiligheid op straat en aan de buurtcohesie. Het beoogde doel is dat het onderzoek resulteert in een boekpublicatie en tentoonstelling. Voor de uitvoering van het onderzoek hebben wij onlangs een financiële bijdrage ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting. Voor meer informatie zie de projectpagina of www.enpassantkiosk.nl.