Projecten

Projecten ‘Thomas Rouw, architect’
 • Amsterdam, ontwerp kiosk
 • Rotterdam, ontwerp samenvoegen van twee woonhuizen
 • Ontwerpprijsvraag “Smalle Beurs – Kleine Huisjes”
  inzending Tiny Care Home, een uiterst geoptimaliseerde zelfvoorzienende zorgwoning van 26 m².
 • Rotterdam, onderzoek leegstand Westersingel
  i.s.m. Jacques Beljaars (Baps architecten)
 • Rotterdam onderzoek vestiging kinderdagverblijf
  advies locatiekeuze, onderzoek inpassing, haalbaarheidsonderzoek.
 • Ulvenhout, advies aanpassing nieuwbouw woning
 • Breda, inbouw lift in woonhuis
  onderzoek inpassing lift in bestaand kantoor en woning
 • Breda, restauratie gevel
 • Utrecht, inpassing badkamer
 • Breda, inpassing badkamer
 • Breda, uitbreiding woonhuis

 

Projecten Ons architecten 2001-1014
 • Alkmaar, structuurontwerp De Kooimeer (2015)
  (9.900 m² – 15.250 m² )
  bijzonderheden: vervangende nieuwbouw, woonappartementen geschikt voor zorg
 • Rotterdam, vernieuwing begane grond verpleeghuis (2015)
  (1300 m²)
  bijzonderheden: inpassing 2 afdelingen met palliatieve zorg in bestaande vleugel verpleeghuis, doorlooptijd ontwerp, vergunningsprocedure en uitvoering binnen 6 maanden.
 • Heiloo, nieuwbouw woon-zorggebouw Overkerck
  (5750 m²)
  bijzonderheden: Scheiden wonen en zorg, voormalig verpleeghuis wordt complex woonappartementen met mogelijke zorg in de coulissen van het gebouw. Ombouwbaar tot kantoor.
 • Heiloo, nieuwbouw woon-zorgcentrum De Loet
  (ca. 13.000 m²)
  bijzonderheden: Scheiden wonen en zorg, gelijkwaardigheid aangetoond op gebied van brandveiligheid.
 • Leiden, uitbreiding en herinrichting revalidatiecentrum
  (renovatie: 2400 m², nieuwbouw: 2125 m²)
  bijzonderheden: gefaseerde bouw en centrum vol in bedrijf tijdens uitvoering, oplossing huisvestingsvraagstuk.
 • Rotterdam, bijdrage programmering revalidatiecentrum
  bijzonderheden: programmering rekeninghoudend met de gebouwstructuur en vertaling van gebruikerswensen in leesbare schema’s.
 • Naaldwijk, kinderdagverblijf
  (530 m²)
  bijzonderheden: optimale functionele vierkante meters tov gebruiksoppervlakte, bijzonder brandveiligheidsconcept.
 • Naaldwijk, nieuwbouw woon-zorgzone Hoogenaald
  maatschappelijke functies: 2400 m² (met o.a. kinderdagverblijf en dagbesteding), parkeerkelder: 2800 m², wonen: 9850 m² (66 appartementen)
 • Naaldwijk, nieuwbouw kinderdagverblijf
  (900 m²)
  bijzonderheden: stedenbouwkundige inpassing met kleinschalige opzet. Kidshotel en mogelijkheden voor kinderen met een beperking.
 • Heemskerk, nieuwbouw multifunctioneel centrum, welzijn, zorg en wonen
  (16.100 m²)
  bijzonderheden: stedenbouwkundige inpassing gevoelige centrumlocatie, duurzaamheid, optimalisatie functionele programmering en zoektocht stedelijke randvoorwaarden. Multifunctioneel gebouw met wonen, kantoren, zorg, welzijn, winkels en twee laagse parkeerkelder.
 • Naaldwijk, nieuwbouw verpleeghuis
  (12100 m² 154 bedden)
 • Rotterdam, verbouwing polikliniek kinderrevalidatie
  (400 m²)
  bijzonderheden: transformatie, verbouwing voormalig schoolgebouw (gymlokaal) tot polikliniek kinderrevalidatie.
 • Rotterdam, uitbreiding revalidatiecentrum Rijndam
  (nieuwbouw 405 m², renovatie 500 m²)
 • Hoofddorp, nieuwbouw regionaal GGZ centrum
  (9880 m²)
 • Rotterdam, renovatie Maasdam, bijgebouw revalidatiecentrum
  (500 m²)
 • Prijsvraag ‘Herontwikkeling Lommerrijk’
  Architectuur Lokaal en exploitatiemaatschappij Lommerrijk, april 2014. Inzending ‘Lommerrijk aan boord’
 • Prijsvraag ‘Speelaward 2012’
  Jantje Beton en gemeente Den Haag, inzending ‘Boom’
 • Besloten prijsvraag, ontwerp Bollenschuur Vreeburg te Hillegom
  s’ Heerenloo, juli 2010, inpassing woongroep en dagbesteding in karakteristieke bollenschuur.
 • Prijsvraag ‘Breed breder breedst’
  AIR en Nationaal Onderwijsmuseum, ideeënprijsvraag voor een brede school in Rotterdam Zuid, 2008, inzending ‘Kom’.
 • Prijsvraag ‘Zorgzame architectuur. Hetzelfde maar dan anders: wonen voor mensen met meervoudige complexe handicaps’
  Collegebouw zorgvoorzieningen (CBZ), maart 2006, inzending: ‘Heft in eigen hand’.
 • Prijsvraag ‘Future hospitals, competitive en healing’
  CBZ, september 2004, Inzending: ‘Care Cure City’
 • Prijsvraag ‘Zorgzame architectuur. Humane zorg in een gesloten setting’
  CBZ, februari 2004, inzending: ‘​In de kom … uit de kom’.
 • Prijsvraag ‘Zorgzame architectuur. Zorg voor wonen, wonen met zorg’
  CBZ, mei 2003, inzending: ‘Buitengewoon’.