Samenwerking met CareStone

Verbindt zorg en vastgoed.

CareStone.nl is een onafhankelijk verbindend element tussen de aanbieders van zorg en vastgoed en hun financiers. Ze doet dit middels haar platform en het koppelen van kennis en netwerken van de aangesloten en deelnemende partijen.

Thomas Rouw, architect werkt samen met CareStone. Als partner dragen we bij aan het platform met onze kennis en ervaring op het gebied van ontwerpen voor de zorg. De bijdrage wordt onder andere vormgegeven door ruimtelijk toetsen (zorgscan) van bestaand vastgoed. Deze toets verschaft inzicht in de gebruiksmogelijkheden en onmogelijkheden van een beoogde zorglocatie. En het voorziet in een vroeg stadium, zonder hoge kosten, van deskundige informatie voor een gedegen aankoopbeslissing.

Daarnaast ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe zorgconcepten. Een toenemende zorgvraag gecombineerd met steeds veranderende technologie, maatschappelijke veranderingen en het ingezette overheidsbeleid maken dat er andere vormen van zorg gevraagd gaan worden. CareStone en Thomas Rouw, architect onderzoeken oplossingen en gaan vorm geven aan nieuwe concepten.