Woonhuis Oude Leede

Tijdens mijn hardlooprondje kom ik regelmatig in het polderland rondom Oude Leede. De lint-bebouwing van dit dorp ligt midden in het nog bewaard gebleven open veenlandschap met karakteristieke doorzichten die een gevoel van openheid en ruimte geven met op de achtergrond de skyline van Rotterdam. Met de komst van een nieuw bestemmingsplan waarin gebiedsgerichte transformatie mogelijk wordt waarbij aanwezige bedrijfsbebouwing op vrijwillige basis kunnen worden omgezet naar woningen. Er zijn hierdoor ook bouwkavels vrijgekomen met de mogelijkheid voor het oprichten van nieuwe woningen. Op een van deze kavels (Bovenmolenweg / Onderweg) heeft ‘Thomas Rouw, architect’ op eigen initiatief een schetsontwerp voor een woonhuis (nieuwbouw) opgetekend. Zie voor meer informatie de projectpagina.